Contact us

Masz pytanie?
Szybka i fachowa odpowiedź

W tym jesteśmy dobrzy

PROJEKTY

KLIENCI INDYWIDUALNI
Przed rozpoczęciem etapu projektowego, oprócz rozmów ze zleceniodawcą potrzebne jest wykonanie szeregu analiz, aby zapoznać się szczegółowo z projektowanym terenem. W tym celu wykonuje się dokumentację zdjęciową, badania gleby, przeprowadza się szereg pomiarów terenu.
Koncepcja terenu obejmuje planszę podstawową (rzut z góry), na której umieszczone są wszystkie elementy projektowanego terenu. Oprócz tego wykonywane są wizualizacje trójwymiarowe, które maja za zadanie przybliżyć wyobrażenie o projekcie.
Następnym etapem jest przedstawienie na planszy doboru roślin projektowanego terenu oraz pozostałych elementów takich jak oświetlenie, nawadnianie czy mała architektura.

KLIENCI BRANŻOWI
Zakres projektowania dla klientów branżowych:

 • inwentaryzacje dendrologiczne
 • projekty rewaloryzacji, waloryzacji i adaptacji parków oraz ogrodów historycznych
 • projekty zieleni przy budynkach użyteczności publicznej
 • projekty zieleni osiedlowej
 • projekty przestrzeni publicznych: place, skwery, zieleńce
 • projekty zieleni przy firmach, hotelach, kawiarniach
 • projekty zieleni przy ciągach komunikacyjnych
 • projekty zieleni izolacyjnej
 • projekty nawierzchni

WYKONANIE

KLIENCI INDYWIDUALNI
Po zaakceptowaniu koncepcji ogrodu, czas na realizację.
Oferujemy Państwu pełny zakres prac wykonawczych, które "przeniosą" ogród z papieru w rzeczywisty wymiar.
Wykonujemy prace przygotowawcze tj. niwelacja i ukształtowanie terenu. Następnym krokiem jest budowanie wszystkich elementów architektury ogrodowej oraz zakładanie systemu nawadniającego. Końcowym etapem jest przeprowadzenie nasadzeń oraz dokonanie końcowych prac dekoracyjnych.
Po wykonaniu ogrodu mogą Państwo skorzystać z oferty pielęgnacji ogrodu.

KLIENCI BRANŻOWI
Zakres prac wykonywanych dla klientów branżowych:

 • kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych
 • realizacje z zakresu zakupu i wykonania nasadzeń
 • przesadzanie dużych drzew
 • wykonywanie zielonych dachów
 • zakładanie trawników z trawy rolowanej
 • systemy automatycznego nawadniania
 • aranżacje wnętrz zielenią


Będą Państwo zadowoleni z naszych usług.